Omregning af grader og radianer

Navn Symbol Formel
Grader ° Grader = radian ⋅ 180/π
Radianer rad Radian = grader ⋅ π/180

Script:

Grader:
Input/Output:
Radianer:
Input/Output: